انیمیشن کامل آخرین داستان

دانلود رایگان انیمیشن آخرین داستان

دانلود رایگان انیمیشن آخرین داستان منتشر شد

آخرین داستان The Last Fiction

7.0IMDB
نسخه رایگان

در دورانی که سایه اهریمن بر سرزمین ها سیطره یافته، «جمشید کی» با سپاهی متشکل از متحدانش و با تکیه بر فر خود در مقابل سپاهیان اهریمن صف آرایی میکند. به خواست یزدان، جمشید بر اهریمنیان ظفر می یابد و دستور میدهد ...