بازیگران فیلم آقای سانسور

دانلود فیلم آقای سانسور

دانلود فیلم آقای سانسور منتشر شد

آقای سانسور Mr Sansor

5.8IMDB
نسخه قانونی

رامین کاتبی نویسنده است و همچنین در شرکت دایی خود هم کار میکند با این حال کتاب های او چندان جالب نبود و به فروش نرفت.زشهرام فرعی که این وضع رامین را دید فکری به ذهنش رسید تا بتواند صدای دل مردم را بشنود و کتابی در این باره بنویسد ...