بازیگران فیلم پیلوت

دانلود فیلم پیلوت

دانلود فیلم پیلوت منتشر شد

پیلوت Pilot

5.6IMDB
نسخه قانونی

وحید با خبر می‌شود که همسرش بدون اجازه او پسر چهار ساله شان را برای جراحی قلب به تهران آورده. او بی وقت به همراه برادرش سعید خودش را به تهران میرساند و این آغاز بحران پیچیده ای بین آنهاست.