تیزر فیلم پرویز

دانلود فیلم پرویز

دانلود فیلم پرویز منتشر شد

پرویز Parviz

7.5IMDB
نسخه قانونی

داستان درباره مردی به اسم پرویز است که پنجاه سال است که همیشه با پدرش در شهرکی آرام زندگی کرده. پدر پرویز که تصمیم به ازدواج گرفته از او می خواهد خانه را ترک کند. پرویز ناگهان خود را در جهانی جدید و بیگانه می یابد.