دانلود فیلم ایرانی وکیل مدافع

دانلود فیلم وکیل مدافع

دانلود فیلم ایرانی وکیل مدافع انتشار بزودی

وکیل مدافع Vakil Modafe

N.AIMDB
نسخه قانونی

داستان درباره مردی است که برای نماینده مجلس شدن خود را به آب و آتش میزند او برای اینکه به هدفش برسد باید سابقه جبهه به دست بیاورد به همین علت با پای خود به جبهه های جنگ می رود تا از آن سابقه برای ورود به مجلس و نشستن بر روی کرسی نمایندگی استفاده کند ...