دانلود فیلم ایرانی گرگ بازی

دانلود رایگان فیلم گرگ بازی

دانلود رایگان فیلم گرگ بازی منتشر شد

گرگ بازی A Bigger Game

4.9IMDB
نسخه رایگان

چند دوست قدیمی یک شب در خانه ای که سالها کسی در آن زندگی نکرده و به صورت موروثی به یکی از دوستانشان به نام پرستو ارث رسیده، جمع می شوند. آنها از یک دکتر ثروتمند و همسرش دعوت کرده اند به آن خانه بیایند چون دکتر خود را سرمایه گذاری معرفی کرده که ...