دانلود فیلم سینمایی پالتو شتری

دانلود فیلم پالتو شتری

دانلود فیلم پالتو شتری انتشار بزودی

پالتو شتری Camel Coat

N.AIMDB
نسخه قانونی

در خلاصه داستان فیلم آمده: اگه دشمنید چرا اینقدر با هم می پرید؟ اگه دوستید چرا اینقدر به هم می پرید؟» و در مورد یک دانشجوی فلسفه است که یک پالتو از پدرش به ارث برده که با پوشیدنش افکار وسوسه آمیز و موذیانه به سراغش می آید.