دانلود فیلم کوه 2016

دانلود فیلم کوه

دانلود فیلم کوه امیر نادری منتشر شد

کوه Monte

5.8IMDB
نسخه قانونی

داستان فیلم درباره اهالی روستایی است که به دلیل اینکه کوهی مانع رسیدن تابش مستقیم نور به روستا میشود از آن رو ستا نقل مکان میکنند اما مردی به نام آگوستینو همراه با همسر خود تلاش میکنند تا دوباره نور خورشید را به دهکده خود بازگردانند.